Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Wsparcie dla naszych sołectw

24.05.2023
Gmina Drzewica znalazła się w gronie beneficjentów tegorocznej  edycji wojewódzkich programów „Infrastruktura sołecka na plus” i „Sołectwo na plus”, otrzymując wsparcie na realizację projektów w Trzebinie, Żardkach, Giełzowie i Strzyżowie. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 136.000,00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyłonił zwycięskie wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach („Infrastruktura sołecka na plus”) oraz realizacji małych projektów w sołectwach („Sołectwo na plus”) na 2023 r. Wśród pozytywnie ocenionych projektów są cztery z Gminy Drzewica, dotyczące miejscowości Trzebina, Żardki, Giełzów i Strzyżów.

W ramach programu „Infrastruktura  sołecka na plus” pozyskaliśmy dotację w wysokości 100.000,00 zł na „Budowę altany ogrodowej z elementami małej architektury w Trzebinie”. Obiekt powstanie na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej/strażnicy OSP.

Projekt zakłada m.in.: budowę drewnianej altany z trzema stołami i sześcioma ławkami, utwardzenie powierzchni zabudowy, wykonanie sceny plenerowej, zamontowanie czterech gazonów do nasadzeń krzewów i elementów zieleni, wymianę dwóch ławek drewnianych z oparciem, montaż dwóch koszy na śmieci, dwóch stojaków na rowery, budowę grilla ogrodowego z rusztem, wyposażenie terenu w dwie lampy solarne na słupach oraz wyrównanie frontowej części placu wraz z nasadzeniami trawy, drzew i krzewów ozdobnych.

W ramach programu „ Sołectwo na plus”  otrzymaliśmy dofinansowanie na następujące zadania:

1) „Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Żardkach” – dotacja w wysokości 12.000,00 zł

Plany zakładają zakup m.in.: zmywarki, patelni multifunkcyjnej, zlewu, mebli do kuchni, baterii kuchennej, podgrzewacza gastronomicznego, termosu, stołu z basenem, suszarki do naczyń.

2) „Rozbudowa  infrastruktury rekreacyjnej w Giełzowie”  – dotacja w wysokości 12.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę murowanego grilla ogrodowego, częściowo przykrytego dachem dwuspadowym, a także budowę chodnika z kostki betonowej.

3) „Remont schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżowie” – dotacja w wysokości 12.000,00 zł

Projekt zakłada remont schodów poprzez ustabilizowanie galanterii betonowej tj. ponowne ułożenie zapadniętej kostki betonowej, wymianę obrzeży i palisad betonowych oraz montaż nowych balustrad.

- Dzięki dotacjom z programów „Infrastruktura  sołecka na plus” i „Sołectwo na plus” będziemy mogli zrealizować kolejne inwestycje wpływające na poprawę dostępności do bazy rekreacyjnej, a co za tym idzie na poprawę warunków życia mieszkańców naszej Gminy. Za przyznanie wsparcia serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa Łódzkiego oraz Radnemu Sejmiku Województwa Łódzkiego Januszowi Ciesielskiemu podkreśla Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski.

Dodajmy, że na liście rezerwowej naboru „Sołectwo na plus” znalazło się jeszcze jedno zadanie  Gminy Drzewica - projekt pn. „Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Jelni”.