Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 29 września 2020
Imieniny: Michaliny, Michała i Rafała
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XL SESJA RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

17.07.2018

Dnia 18 lipca 2018 r. (tj. środa) o godz. 9.00 odbędzie się XL SESJA RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro) .
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018 – 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Drzewica w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Drzewica i zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia na terenie Gminy i Miasta Drzewica odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Drzewica.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2018 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 15. Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Gminy i Miasta w Drzewicy. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Drzewica przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina i Miasto Drzewica, a także trybu przeprowadzania kontroli.
 17. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad sesji.