Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 30 września 2020
Imieniny: Geraldy, Honoriusza i Wery
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XL Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

18.07.2018

           


18 lipca 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Posiedzenie rozpoczęło się od zwyczajowego sprawozdania z działalności międzysesyjnej  Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. Do najważniejszych informacji inwestycyjnych działalności Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy należą:

Ogłoszono przetarg

W dniu 05.07.2018 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu (SMUGI)”.

Termin składania ofert: 20.07.2018 r. , godz. 9.30.

 

W dniu 06.07.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przebudowa pomnika w parku w Drzewicy”.

Termin składania ofert: 20.07.2018 r., godz. 15.00.

 

W dniu 06.07.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa skweru drzewickich olimpijczyków”.

Termin składania ofert: 20.07.2018 r., godz. 15.00.

 

W dniu 10.07.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dostawa i montaż 490 instalacji solarnych w ramach programu. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych”.

Termin składania ofert: 20.07.2018 r., godz. 15.00.

 

Przeprowadzono przetargi

W dniu 18.06.2018 r. przeprowadzono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa Drogi nr 3111E w Radzicach Dużych obok boiska”

W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty.

Termin realizacji: 08.09.2018 r.

 

W dniu 02.07.2018 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na osiedlu Mieszka I – go w Drzewicy”

W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty.

Termin realizacji : 11.08.2018 r.


Zawarto umowy

W dniu 19.06.2018 r. zawarto umowę na realizacje zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Drzewica w roku szkolnym 2018/2019”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie Sp. z o. o. z Kuraszkowa

Termin realizacji: od 01.09.2018 r do 21.12.2018 r.

 

W dniu 20.06.2018 r. zawarto umowę na realizacje zadania pn. „Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Trzebina (Jabłony)”

Wykonawca: DROMED Rozpędek, Więckowski Spółka Jawna z Opoczna

Termin realizacji: 31.08.2018 r.

 

W dniu 22.06.2018 r. zawarto umowę na realizacje zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w drugim półroczu 2018 r.”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp. z o. o. z Drzewicy

Termin realizacji: od 01.07.2018 r do 31.12.2018 r.

 

W dniu 09.07.2018 r. zawarto umowę na realizacje zadania pn. „Przebudowa Drogi nr 3111E w Radzicach Dużych obok boiska”

Wykonawca: PHU „KAMI” Katarzyna Kmita z Włoszczowej

Termin realizacji: 08.09.2018 r.

 

Odebrano zadania

W dniu 15 czerwca 2018 r. odebrano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Domasznie – etap I”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o. z Gielniowa.


W dniu 20 czerwca 2018 r. odebrano zadanie pn. „Budowa chodnika na terenie ośrodka sportów wodnych”

Wykonawca: „Dobrobud” Wiesława Dobrodziej z Drzewicy.


W dniu 2 lipca 2018 r. odebrano zadanie pn. „Zakup i montaż altany w miejscowości Brzuza”

Wykonawca: Usługowy Zakład Stolarski Paweł Pacan z Sołku.

 

W dniu 10 lipca 2018 r. odebrano zadanie pn. „Zakup i montaż piłkochwytu SP Krzczonów”

Wykonawca: PESMENPOL Sp. z o.o. z Mysłowic.

 

Inwestycje w realizacji.

 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jelni.
 2. Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych.
 3. Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy.
 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej.Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Braci Kobylańskich - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +.
 5. Przebudowa drogi w m. Świerczyna (czeka na odbiór).
 6. Przebudowa drogi gminnej w Domasznie – etap II.

 

Inwestycje w przygotowaniu.

 1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka.
 2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zakościele.
 3. Budowa boiska w miejscowości Żardki.
 4. Budowa placu zabaw w Giełzowie.
 5. Budowa pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Radzice Duże.

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018-2022,
 • zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Drzewica w roku 2018,
 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Drzewica i zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • określenia na terenie Gminy i Miasta Drzewica odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym,
 • przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Drzewica”,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2018 roku”,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
 • zmian w Statucie Gminy i Miasta w Drzewicy,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i miasta Drzewica przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina i Miasto Drzewica, a także trybu przeprowadzania kontroli.