Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 29 września 2020
Imieniny: Michaliny, Michała i Rafała
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXXVI Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

26.02.2018
Dnia 28 lutego 2018 roku (tj. środa) o godz.10.00 odbędzie się XXXVI SESJA RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i przestępczości na terenie Gminy Drzewica.
6.Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie,
b)wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018 – 2022,
c)określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica na rok szkolny 2018/2019,
d)określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica,
e)wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek oświatowych,
f)podziału Gminy i Miasta Drzewica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
8.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie obrad sesji.