Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 30 lipca 2021
Imieniny: Julity, Ludmiły i Zdobysława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXXVII SESJA RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

21.03.2018


Dnia 26 marca  2018 roku ( tj. poniedziałek) o godz. 10.00 odbędzie się  XXXVII SESJA RADY  GMINY I MIASTA  W  DRZEWICY.        

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 •    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018,
 •    podjęcie uchwały w sprawie: podziału Gminy i Miasta Drzewica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 •    wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Strzyżów,
 •    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach  Drzewica i Brzustowiec,
 •    przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2018 roku”,
 •    przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za  2017 rok.
7. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.