Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 18 kwietnia 2021
Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy i Gościsławy
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

IX Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

10.06.2019
Dnia 11 czerwca 2019 roku (tj.wtorek) o godz. 9.00  odbędzie się IX  SESJA RADY  MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2019 – 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 1zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.