Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Czym skorupka za młodu nasiąknie …czyli matematyka dla każdego” – rozwój kluczowych kompetencji z matematyki”

Termin realizacji projektu

Od 08 stycznia 2018 r. do 08 czerwca maja 2018r

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

  • ok. 36 uczniów (zorganizowanych w sześciu grupach, po ok. 6 osób w grupie)

Opis merytoryczny projektu

Matematyka rozwija umysł i uczy odpowiedniego myślenia, jest podstawą innych nauk (fizyki, chemii, informatyki ), „kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata”. Dzięki dobrej znajomości matematyki można wiele osiągnąć w dzisiejszych czasach np. otrzymać dobrze płatną pracę, a na rynku poszukiwani są analitycy, menadżerowie, zarządcy firm.

Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie…czyli matematyka dla każdego” zakłada rozwijanie u uczniów zdolności do twórczego myślenia matematycznego, czerpania radości z nowo nabytych umiejętności i radości korzystania z nich w codziennych sytuacjach.

Projekt celowany jest do dwóch grup uczniów.

Pierwszą stanowią uczniowie najbardziej zainteresowani matematyką, najbardziej kreatywni w działaniach, wytrwali i chętni do wytężonego wysiłku w celu rozszerzenia i pogłębienia swojej wiedzy matematycznej.

Ta część projektu adresowana jest do tych zdolnych uczniów, którzy mają ponadto ochotę poświęcić swój wolny czas na dodatkowe zajęcia rozwijające ich pasje oraz chcących sprawdzić swoje możliwości w konkursach matematycznych- Wojewódzkim Przedmiotowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych, Wojewódzkim Konkursie –„ Matematyka moja Pasja”, Powiatowym Konkursie Matematycznym- „Rusz głową…” i innych.

Zajęcia dla tej grupy uczniów prowadzone będą na trzech poziomach: dla klas siódmych (7k), dla klas drugich gimnazjalnych (IIGk) oraz trzecich gimnazjalnych (IIIGk).

Drugą grupę stanowią uczniowie, którzy mają problemy z opanowaniem podstawowych treści zawartych w podstawie programowej, często zbyt wolno pracują, mają trudności z przyswojeniem wiadomości i doskonaleniem matematycznych umiejętności. Słabo piszą sprawdziany i egzaminy próbne. Warto, aby też uwierzyli w swoje możliwości i skorzystali z szansy pomocy w zdobywaniu podstawowej wiedzy matematycznej.

Zajęcia prowadzone będą również w trzech kategoriach wiekowych: dla klas siódmych (7w), dla klas drugich (IIGw) oraz dla klas trzecich (IIIGw).

Zajęcia odbywać się będą w sześciu grupach jeden raz w tygodniu na terenie szkoły.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Celem projektu jest rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań matematycznych u uczniów. Doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych oraz nabywanie nowych umiejętności, rozwijanie uzdolnień matematycznych, aktywizowanie uczniów, zachęcanie do przejawiania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów, rozwijanie umiejętności poszukiwań rozwiązań nietypowych. A także poprawa wyników nauczania, zmotywowanie uczniów do uczenia się matematyki, ukazanie przydatności zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Nadrobienie i uzupełnienie zaległości z poprzedniego etapu kształcenia, zminimalizowanie obaw przed „trudnym przedmiotem”.

Efektem realizowanego projektu jest pogłębienie i ugruntowanie przez uczniów wiedzy matematycznej, rozwinięcie umiejętności samodzielnego uczenia się, aktywny udział w konkursach na wszystkich szczeblach. Zajęcia wpłyną korzystnie na rozwój osobowości emocjonalnej i intelektualnej uczniów.

Ewaluacja i podsumowanie projektu odbędzie się podczas Dnia Matematyki w szkole. Tego dnia odbędzie się posumowanie udziału i osiągnięć w konkursach matematycznych oraz turniej matematyczny dla uczniów naszej szkoły i zaproszonych drużyn ze szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica. Uczniowie powalczą o ocenę celującą z matematyki, którą otrzymają zwycięzcy turnieju oraz pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1. Beata Walczak,
  2. Małgorzata Kuchenbecker,
  3. Monika Piekarska.