Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Gra w szachy jako metoda rozwijania zdolności matematycznych i logicznego myślenia. Warsztaty.”

Termin realizacji projektu

Od 02 stycznia 2018 r. do 30 maja 2018r

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 10-20 uczniów

Opis merytoryczny projektu

Niektórzy mistrzowie świata gry w szachy powiedzieli, że „szachy to życie. Szachy to również sport, choć ich istota nie jest bezpośrednio związana z wysiłkiem fizycznym. Szachy są przy tym wszystkim grą wyjątkowo obiektywną i sprawiedliwą. Nie zawsze można to powiedzieć o innych dyscyplinach sportu. Przechodząc w końcu do wychowawczych wartości szachów, warto zauważyć, że intelektualne i sportowe elementy gry królewskiej mają pozytywny wpływ zarówno na charakter, jak i na umysł wychowanków. Szachy przez swój aspekt sportowej rywalizacji uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć przeciwnika. Oto pozytywne właściwości szachów: wyrabianie zdolności planowania i przewidywania, poczucie odwagi, przezorność, ostrożność i na końcu - poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Dlatego też nauka gry w szachy pozostaje dla nauczycieli nowym narzędziem wzbogacającym arsenał używanych środków do kształtowania osobowości oraz stymulowania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego uczniów podczas szeroko rozumianego procesu wychowawczego.

 W Polsce obowiązkową naukę gry w szachy wprowadzono do wielu szkół dzięki projektowi „Edukacja przez Szachy w szkole.”

 Płaszczyzny rozwoju psychicznego i intelektualnego dzieci:

 • adaptacja w środowisku rówieśniczym,
 • ćwiczenie komunikacji,
 • rozwój zainteresowań,
 • aktywność twórcza,
 • rozwój pamięci oraz uwagi,
 • myślenie logiczne i wyobraźnia przestrzenna,
 • konsekwencja i wytrwałość w działaniu,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • pewność siebie i umiejętność przegrywania.

 

Treści, które dzieci poznają na zajęciach warsztatowych podczas nauki gry w szachy:

 • historia szachów na świecie i w Polsce,
 • figury, piony, szachownica, zapoznanie z zasadami gry,
 • wartość i jakość poszczególnych figur i ich specyfika,
 • podstawowe pojęcia szachowe,
 • zapis partii szachowej,
 • analiza partii szachowej,
 • rozgrywanie debiutu,
 • gra środkowa,
 • zakończenie partii.

Warsztaty będą zaproponowane dla dzieci starszych w budynku przy ulicy Szkolnej oraz dla dzieci młodszych w budynku przy ulicy Staszica.

Grant zakończony będzie turniejem o puchar dyrektora szkoły.

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

 • rozpowszechnienie wśród dzieci w naszej miejscowości gry w szachy,
 • zachęcenie do wzięcia udziału w przedsięwzięciu dzieci w wieku młodszym,
 • przygotowanie dzieci do zawodów międzyszkolnych,
 • wyrobienie u dzieci – dyscypliny, determinacji, systematyczności, pracowitości, pilności, cierpliwości, zaangażowania, tolerancji, ambicji, radzenie sobie z porażkami, podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych oraz umiejętności osiągania wyznaczonych celów,
 • przygotowanie do wyboru sportu całego życia,

Efekty:

 • możliwość osiągnięcia sukcesu w powiatowym turnieju szachowym szkół podstawowych,
 • prowadzenie gazetki szkolnej na temat rozwiazywania zadań szachowych z taktyki gry,
 • nabycie praktycznych umiejętności gry w szachy poprzez uczestnictwo uczniów w wielogodzinnych zajęciach warsztatowych z gry w szachy,
 • pomoc i przygotowanie przez uczestników turnieju szachowego o puchar dyrektora szkoły na zakończenie grantu.

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Włodzimierz Dębowski