Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„JĘZYKI OBCE KLUCZEM DO SUKCESU”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym 2019 od 3 stycznia do 31 maja 

 Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

Uczestnicy z danej placówki: 30 osób

Opis merytoryczny projektu

Warsztaty językowe powstały z myślą o uczniach wykazujących zdolności do nauki języków obcych oraz zainteresowanie rozwijaniem swoich umiejętności i poszerzaniem wiedzy o krajach europejskich i ich kulturze. Motywem przewodnim jest również zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o język włoski i niemiecki.

Wiedza podawana w sposób inny niż na typowej lekcji, w bardziej swobodnej atmosferze, dodatkowo wpływa na zwiększenie chęci do poszerzania wiadomości i umiejętności w zakresie słownictwa, swobodnego wypowiadania się i pisania. Pozwala na swobodne operowanie mową w sytuacjach życia codziennego, a zwłaszcza uświadomienie uczniom, że w dobie globalizacji znajomość języków obcych jest priorytetem i kluczową umiejętnością, która przyniesie im wymierne korzyści w przyszłości.

Zajęcia dają uczniom szansę zdobycia nowych doświadczeń i nawyków przydatnych w samodzielnym pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności językowych. Urozmaicone formy i metody pracy, wykorzystanie tablicy multimedialnej i komputera stanowią dodatkową zachętę.

Planowane zajęcia to również szansa na przygotowanie się do I Gminnego Konkursu Języka Angielskiego, podczas którego uczniowie zaprezentują również nabyte umiejętności językowe oraz powstałe w trakcie warsztatów prace.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Głównym celem koła językowego jest:

 •  pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów,
 • motywowanie do porozumiewania się nie tylko w języku ojczystym,
 • poznanie zwyczajów i kultury wybranych krajów europejskich ,
 • przygotowywanie się do udziału w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

Cele szczegółowe.

Uczeń:

 • wzbogaci wiadomości o wybranych krajach,
 • rozwinie zainteresowanie językami obcymi,
 • wzbogaci zasób słownictwa z zakresu wybranych zagadnień,
 • rozwinie poziom kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania,
 • skutecznie posługuje się językami w codziennych sytuacjach,
 • wykorzystuje Internet jako źródła informacji,
 • przygotowuje albumy,
 • samodzielnie pogłębia wiedzę,
 • posiada umiejętność pracy zespołowej.

Przewidywane efekty:

 • dostrzeganie możliwości, jakie daje znajomość języków obcych,
 • uzyskanie wyższych kompetencji językowych w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania,
 • wykorzystywanie nabytej wiedzy w sytuacjach życia codziennego,
 • pogłębienie wiedzy o krajach europejskich,
 • wyrobienie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur,
 • udoskonalenie umiejętności korzystania z informacji i wykorzystywania różnych źródeł w procesie zdobywania wiedzy,
 • samodzielność w działaniu, a jednocześnie umiejętność pracy w grupie (planowanie, ponoszenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie pojawiających się problemów),
 • udział i sukcesy uczniów w konkursach językowych,
 • pogłębienie motywacji do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

Autorzy i wykonawcy projektu:

Anita Lach

Katarzyna Kwaśniewska

Beata Matysiak - Szczotka