Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Lubię czytać!” – dzieci i dorośli w Krainie Książki”

Termin realizacji projektu

od stycznia do czerwca 2018 r.

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 15

Opis merytoryczny projektu

„Lubię czytać!” to projekt skierowany do uczniów i rodziców. Udział w nim umożliwia uczestnikom systematyczny kontakt z książką, rozwija zainteresowania i nawyki czytelnicze, pogłębia więź między dziećmi i dorosłymi, integruje środowisko szkolne, ukazuje rolę czytania i biblioteki w codziennym życiu rodzinnym i społecznym oraz w harmonijnym rozwoju każdego dziecka.

Z naszych obserwacji pedagogicznych wynika, że systematycznie spada zainteresowanie tradycyjną książką i czytanie stało się dla dzieci zajęciem mało atrakcyjnym. Również wśród rodziców nie jest to popularny sposób spędzania wolnego czasu. Dzieci dorastają w środowisku, gdzie niewiele się czyta, nie ma czasu na rozmowy i bliski kontakt między ludźmi. Dużą część wolnego czasu pochłania telewizja i Internet. Według najnowszych rankingów Polacy są najmniej czytającym narodem w Europie. Aby odwrócić ten niepokojący trend należy rozwijać nawyki czytelnicze od najmłodszych lat.

Może w tym pomóc udział w naszym projekcie, gdzie zaplanowaliśmy ciekawe i rozwijające działania integrujące dorosłych i dzieci wokół literatury i czytania, których ośrodkiem jest instytucja biblioteki. Pozwalają one również na rozwijanie talentu recytatorskiego, tworzenie własnych tekstów i prezentowanie swoich osiągnięć przed szerszą publicznością


Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cel główny: kształtowanie zainteresowań i nawyków czytelniczych uczniów, integracja dorosłych i dzieci

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie z funkcjonowaniem i zadaniami biblioteki
 • Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno literatury
 • Budowanie świata wartości poprzez obcowanie z wartościowymi tekstami
 • Rozbudzanie zainteresowań i talentów aktorskich i recytatorskich
 • Rozwijanie poprawnej wymowy, dykcji i intonacji, wzbogacanie słownictwa podczas recytacji i głośnego czytania
 • Rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością
 • Zacieśnianie więzi koleżeńskich, integracja uczniów, nauczycieli i rodziców

Przewidywane efekty. Uczestnik projektu „Lubię czytać!”:

 • rozumie rolę biblioteki w życiu społecznym
 • zna korzyści płynące z regularnego czytania literatury
 • systematycznie korzysta z biblioteki szkolnej
 • szanuje książki i potrafi o nie dbać
 • traktuje czytanie jako alternatywę dla telewizji i komputera
 • potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej oraz z dorosłymi
 • prezentuje publicznie swoje umiejętności
 • zna zasady poprawnej wymowy i recytacji

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Małgorzata Kabzińska
 2. Marta Kaniewska