Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Must be the music, czyli śpiewam po angielsku”

Termin realizacji projektu

08.01.2018r. do 31.05.2018r

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 15

Opis merytoryczny projektu

Znajomość języka angielskiego jest bardzo ważna w XXI wieku, a posługiwanie się nim ma wymiar globalny.

Projekt skierowany jest dla uczniów klas III – VII. Zajęcia odbywać się będą z grupą 15-osobową uczniów raz w tygodniu (czwartek, 13.40-15.15) w wymiarze 2 x 45 minut. Podczas zajęć uczniowie będą szlifować elementy języka angielskiego w różnorodnych, innowacyjnych formach pracy oraz z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz nowoczesnych technologii. Uczniowie będą ćwiczyć i rozwijać wszystkie umiejętności językowe: słuchania i czytania ze zrozumieniem, pisania oraz mówienia. Ponadto, wzbogacą zasób słownictwa i aspektów gramatycznych, utrwalając treści w licznych ćwiczeniach konwersacyjnych.

Nabywanie wiadomości wzbogacone będzie również różnorodnymi grami edukacyjnymi. Wszystko w komfortowej atmosferze nauki poprzez zabawę. Dzieci poznają znaczenie śpiewanych piosenek, a poprzez wielokrotne powtarzanie tekstów utrwalą wiele nowych wyrażeń i zwrotów. Następstwem tego przedsięwzięcia będzie koncert angielskiej piosenki dziecięcej na zakończenie projektu w Regionalnym Centrum Kultury.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

 • poznanie słów i wyrażeń niezbędnych w codziennej komunikacji
 • ćwiczenie czterech podstawowych umiejętności językowych: czytania, słuchania, pisania, mówienia
 • nauka piosenek z repertuaru dziecięcej piosenki angielskiej
 • rozwijanie talentu wokalnego
 • przygotowanie uczniów do występu scenicznego
 • pomoc uczniom w pokonywaniu bariery językowej
 • motywowanie uczniów do samodzielnej i owocnej nauki
 • umożliwienie uczniom poszerzania wiedzy
 • popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
 • podniesienie jakości w nauczaniu języka angielskiego
 • nabywanie świadomości językowej

Podczas zajęć:

 • uczniowie posługują się językiem angielskim, znają znaczenie tekstów śpiewanych piosenek, przygotowują się do koncertu
 • uczniowie śpiewają piosenki z repertuaru angielskiej piosenki dziecięcej
 • uczniowie prezentują swoje umiejętności językowe i wokalne w środowisku lokalnym
 • uczniowie biorą aktywny udział

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Magdalena Drążkiewicz-Białek