Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Radzice z ekologią za pan brat”

Termin realizacji projektu

Od stycznia 2018 r. do 20.06.2018r

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 12

Opis merytoryczny projektu

Zajęcia ekologiczne mają za zadanie rozbudzanie wśród dzieci świadomości ekologicznej, pogłębianie wiedzy przyrodniczej i kulturowej. Dodatkowym atutem są wycieczki piesze,rowerowe, podczas których, propagujemy zdrowy tryb życia, a dzieci zapoznają się z działaniem np.: oczyszczalni, wysypiska, poznają działanie turbiny wodnej, kolektorów słonecznych. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaplanowałyśmy ćwiczenia z fantomami z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Radzic Dużych. Oprócz działań ekologicznych chcemy utrwalić dla przyszłych pokoleń stare kapliczki i przydrożne krzyże na terenie Radzic i w okolicy. Efektem naszej pracy będzie wydanie książki o kapliczkach i przydrożnych krzyżach. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VII naszej szkoły. Nasze zajęcia pokrywają się z ekologicznymi działaniami naszej gminy oraz ją promują. W realizację projektu włączamy rodziców i dziadków.

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

 • Promocja Radzic i okolic (wystawa fotografii zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych w RCK w Drzewicy, wydanie książki, umieszczenie fotografii na stronie Szkoły i Gminy).
 • Wzrost poziomu wiedzy wśród uczniów z zakresu ochrony środowiska i ekologii.
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności uczniów za stan środowiska –podnoszenie świadomości dzieci i mieszkańców odnośnie segregacji śmieci (dokumentacja fotograficzna dzikich wysypisk śmieci i zgłoszenie ich występowania do Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy w celu ich zlikwidowania).
 • Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku – ćwiczenia w remizie w Radzicach Dużych z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych – (dokumentacja fotograficzna rajdów rowerowych i pieszych dzieci z rodzicami oraz wycieczki - integracja międzypokoleniowa).
 • Poznawanie walorów przyrodniczych Radzic i okolic( położenie geograficzne Radzic Małych i Dużych po lewej i prawej stronie rzeki Drzewiczki).
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania i posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi.
 • Bezpieczne i właściwe korzystanie z Internetu.
 • Współpraca z lokalną prasą, instytucjami, organizacjami.
 • Podejmowanie działań proekologicznych np.: zbiórka aluminium, usuwanie dzikich wysypisk śmieci z pobliskich lasów.

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Ewa Korycka
 2. Grażyna Gruszecka