Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Smak, zapach, barwa – warsztaty laboratoryjne”

Termin realizacji projektu

Od stycznia 2018 r. do czerwca 2018r

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 35-40 uczniów

Opis merytoryczny projektu

W ramach projektu „Smak, kolor, zapach – warsztaty laboratoryjne.” zaplanowane są pozalekcyjne zajęcia laboratoryjne z zakresu biologii i chemii, podczas których uczniowie utrwalą i poznają nowe procesy, reakcje i modele zjawisk biologiczno - chemicznych, zachodzących w otaczającym świecie. Proponowane w tym projekcie nauczanie w oparciu o rozwiązywanie problemów, to dla młodego człowieka czas tak zwanego „ciągłego zadawania pytań” i uzyskiwania odpowiedzi po zbadaniu, obejrzeniu, dotknięciu.

Planowanie, przeprowadzanie eksperymentów, zakładanie hodowli, prowadzenie obserwacji, to działania, w których możliwe jest zarówno indywidualne zaangażowanie ucznia, jak i praca w zespołach (najczęściej dwuosobowych). Wykonywane przez uczniów eksperymenty służą rozbudzeniu ich ciekawości naukowej, a także stymulują ich rozwój społeczny oraz doskonalą współpracę i skuteczne komunikowanie się.

Uczniowie realizują zajęcia tematycznie uporządkowane w trzech modułach:

 • Barwa
 • Zapach
 • Smak

W każdym module przeprowadzone będą na zajęciach pozalekcyjnych doświadczenia, eksperymenty, badania bądź hodowle dotyczące określonej tematyki:

Barwa - emulsje, napięcie powierzchniowe, transport wody.

Zapach - dyfuzja, pachnące estry, bezwonne gazy.

Smak - osmoza, biowskaźniki.

Celem nadrzędnym projektu jest zapoznanie uczniów z kolejnymi etapami pracy naukowej tj. określanie problemu badawczego, hipotez, ustalanie sposobów przeprowadzenia doświadczenia bądź obserwacji, weryfikacja założeń, dokumentowanie wyników i wyciąganie wniosków. Uczestnicy projektu będą prowadzić „Laboratoryjny Dzienniczek Odkrywcy”. Prowadzenie przez uczniów tego dzienniczka pozwoli na naukę systematyczności oraz doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. Z części laboratoryjnej powstanie również dokumentacja fotograficzna i opisowa jako materiał do wykorzystania na lekcjach biologii i chemii.

Każdy moduł zakończony będzie popołudniowymi, trzygodzinnymi warsztatami (warsztaty z kolorem, warsztaty z zapachem, warsztaty ze smakiem). Na warsztatach uczniowie będą mieli dodatkową możliwość własnoręcznie wykonać różne przedmioty (m.in. torby ekologiczne, pachnące saszetki), poznać wykorzystanie pospolitych ziół i przypraw kuchennych.

W projekcie przewidywana jest również wycieczka, połączona z aktywnym udziałem uczniów w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i warsztatach w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

Poprzez udział w projekcie przekonujemy uczniów, że nauka może być przyjemnością, może stać się prawdziwą życiową pasją, może otworzyć nas na nowe sposoby myślenia.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

CELE:

 • Uświadamianie uczniom znaczenia eksperymentów, odkryć i badań w codziennym życiu.
 • Nauka rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu kadry dydaktycznej Centrum Nauki Kopernik i Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
 • Poznanie sposobów wykrywania różnych substancji chemicznych.
 • Utrwalenie podstawowych pojęć z zakresu biologii, chemii.
 • Doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego.
 • Wdrożenie młodzieży do aktywności i współpracy w grupach.
 • Zapewnienie młodzieży alternatywnej, ciekawej i użytecznej formy spędzania wolnego czasu.

OSIĄGNIĘCIA:

 • Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie wpływu badań naukowych i eksperymentów na rozwój ucznia i ich przydatność w przyszłym życiu.
 • Zwiększenie wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia badań i eksperymentów.
 • Wytworzenie więzi między członkami grupy, planowanie pracy, odpowiedzialność i współodpowiedzialność za podejmowanie działań w grupie.
 • Wzrost zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi.
 • Zwiększenie uczestnictwa uczniów w różnych konkursach o tematyce przyrodniczej.

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Ewa Reszelewska
 2. Ewa Grzelczak