Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

,,Cudze chwalicie, swego nie znacie”

,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” – tradycje opoczyńskie

 

Termin realizacji projektu: od 01 stycznia do 11 czerwca 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki 

dwie grupy uczniów klas 0-VI

 • uczestnicy spoza macierzystej placówki: 30 osób

Opis merytoryczny projektu:

W ramach realizacji projektu odbędą się zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów naszej szkoły, w celu rozwijania zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy na temat folkloru regionu opoczyńskiego, zdobywania praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia rękodzieła artystycznego.  Odbędą się też zajęcia warsztatowe dotyczące: tradycji kulinarnych, zwyczajów i zdobnictwa artystycznego. Uczniowie będą mogli w sposób aktywny uczestniczyć w rekonstrukcji obrzędu – wesele opoczyńskie-  swaty. Poznają przyśpiewki i piosenki  regionu. Odbędzie się też wycieczka do Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz międzyszkolny konkurs plastyczny na temat: ,,Obrzędy regionu opoczyńskiego”.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

 • przybliżenie uczniom historii, kultury i tradycji regionu opoczyńskiego
 • rozbudzanie poczucia tożsamości regionalnej
 • aktywne uczestnictwo w tworzeniu rękodzieła
 • kształcenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej 
 • poznawanie gwary opoczyńskiej
 • poznawanie obrzędów typowych dla regionu, aktywne uczestnictwo w ich odtwarzaniu
 • integracja uczniów, rodziców i dziadków oraz społeczności lokalnej na rzecz wspólnego dobra – małej lokalnej ojczyzny; wspólne przygotowywanie Pikniku Rodzinnego z folklorem w tle.

Efekty:

 • znajomość tradycji, zwyczajów i obrzędów regionu opoczyńskiego
 • wzrost aktywności uczniów
 • identyfikowanie się z własnym regionem
 • współpraca i integracja środowisk

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Agnieszka Składowska
 2. Dorota Matuszczak
 3. Monika Kaczmarczyk
 4. Bożena Fiderek
 5.  Bogusława Wojciechowska
 6. Marzena Domagała
 7. Teresa Prasek
 8. Agnieszka Winecka