Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Alfa, Leonii i Tytusa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

"Etyka dla smyka czyli co piszczy w głowie? Projekt edukacyjny dla uczniów klas trzecich”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym od styczeń 2018 do maj 2018r.

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki - 24.

Opis merytoryczny projektu

Projekt przeznaczony dla uczniów klas trzecich podzielonych na dwie grupy.. Na realizację projektu zaplanowano 84 godziny (42 godziny w każdej z nich). Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby każde z nich było poświęcone innej wartości. Punktem wyjściowym do zajęć stanowić będzie publikacja Centrum Edukacji Dziecięcej pt. "12 ważnych opowieści czyli polscy autorzy o wartościach" . Zajęcia poświęcone najważniejszym wartościom tj.: miłość, odpowiedzialność, uczciwość, szczęście, samodyscyplina, piękno, sprawiedliwość, przyjaźń, odwaga, dobroć, szacunek, mądrość, tolerancja.

Realizacja tematyki zaplanowana jest w oparciu o aktywne metody nauczania i współpracę z instytucjami. Zajęcia zostaną tak przeprowadzone, by uczniowie świadomie formułowali oceny moralne w sytuacjach dotyczących ich najbliższego otoczenia, faktycznych zdarzeń . Jednym z ważniejszych zadań projektu jest zorganizowanie takich sytuacji edukacyjnych, aby uczniowie wyrażali swoją naturalną ciekawość, intuicyjnie rozpoznawali wartości, by podejmowali działania na rzecz innych i wspólnie z innymi. Podsumowaniem będzie Dzień Rodziny połączony z wystawą dokumentującą przebieg projektu.

Zaplanowane działania są zgodne z Podstawą Programową, dostosowane do możliwości intelektualnych i emocjonalnych każdego ucznia.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

 • ukształtowanie pozytywnego, opartego na szacunku i prawdomówności stosunku do rówieśników i dorosłych;
 • wykształcenie pozytywnego, serdecznego stosunku do osób niepełnosprawnych, nauczenie dzieci, jak pomagać takim osobom;
 • ukazanie osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych partnerów i przyjaciół zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym;
 • kształtowanie postawy tolerancji oraz zrozumienia dla odmienności związanej z niepełnosprawnością;
 • wyrobienie serdecznej, opartej na wzajemnym zrozumieniu, postawy wobec członków rodziny;
 • wyrobienie szacunku do pracy,
 • wykształcenie nawyku dbałości o estetykę najbliższego otoczenia dziecka;
 • ukazanie wagi i potrzeby stosowania dobrych manier w codziennych relacjach międzyludzkich;
 • wdrożenie do aktywnego i rozumnego planowania oraz spędzania wolnego czasu;
 • ukształtowanie umiejętności dostrzegania piękna w najbliższym otoczeniu i szanowania go;
 • nauczenie dzieci jak zachować się w takich miejscach jak: galeria, muzeum, teatr, kino, park;
 • wyrobienie wrażliwości na problemy osób starszych i postawy szacunku wobec nich;
 • uświadomienie uczniom, że nie każdy dorosły zasługuje na miano autorytetu i nie każdego dorosłego należy we wszystkim słuchać ( ze zwróceniem uwagi na konkretne sytuacje);
 • ukształtowanie odwagi cywilnej, przyznawania się do popełnionych błędów, umiejętności przepraszania i naprawiania wyrządzonych szkód;
 • wyrobienie postawy odpowiedzialności za własne słowa i czyny;
 • wykształcenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu swojej społeczności lokalnej .

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Martyna Żach
 2.  Marta Matysiak