Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

"Foremkarnia dźwięków ” Kontynuacja zajęć wokalnych dla zespołów małe „ Four M” i Four M”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym od stycznia do czerwca

termin zakończenia projektu 15 czerwca 2018.

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki

 • uczennice z klas I-III -15 osób
 • uczennice z klas IV-VII – 15 osób

uczestnicy spoza macierzystej placówki 2 uczennice z klas gimnazjalnych.

Opis merytoryczny projektu

Głównym założeniem proponowanego projektu zajęć wokalnych, prowadzonych w ramach Drzewickich Grantów Oświatowych jest przygotowywanie zespołów do konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w swoich kategoriach wiekowych, a co za tym idzie wykraczanie zasięgiem działań poza poziom placówki z jednoczesną promocją Gminy i Miasta Drzewica na poszczególnych szczeblach konkursowych.

Proponowane przeze mnie zajęcia to kontynuacja zajęć wokalnych „ Foremkarnia dźwięków” prowadzonych w ramach Drzewickich Grantów Oświatowych w roku 2017,o charakterze artystycznym, skierowane do uczniów uzdolnionych i utalentowanych muzycznie z pierwszego i drugiego poziomu edukacyjnego klasy I-III ( małe Four M ) i IV–VII ( Four M ) włączając do starszej grupy wiekowej absolwentki naszej placówki,uczennice klas gimnazjalnych.

W projekcie zaplanowane są zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych , indywidualna praca z solistami i wspólne zajęcia dla wszystkich kategorii wiekowych. Zajęcia całej grupy uczą odpowiedzialności za końcowy efekt i wyraz artystyczny występu. Możliwość kontynuacji wspólnej pracy z absolwentkami na zajęciach i dzielenie się doświadczeniem starszych koleżanek z młodszymi dziewczynkami bardzo korzystnie wpływa na zaangażowanie grupy podczas zajęć.

Repertuar dostosowany został do harmonogramu konkursów i festiwali.

W pracy nauczyciela wychowania muzycznego niewątpliwym źródłem radości i satysfakcji jest kontakt z uczniami obdarzonymi ponadprzeciętną wrażliwością muzyczną. Jakkolwiek najbardziej rozpowszechnione są zdolności przeciętne, to w każdej grupie klasowej można spotkać osoby, których zdolności percepcyjno – muzyczne zdecydowanie przewyższają średni poziom klasy.

Zdolności większe od przeciętnych zazwyczaj pojawiają się w dzieciństwie, a w procesie rozwoju umożliwiają znacznie szybsze uzyskanie wysokich osiągnięć. Tylko wybitnie uzdolnione dziecko może zrealizować swoje zadatki wrodzone bez wsparcia. Wczesna i intensywna stymulacja rozwoju zdolności muzycznych dziecka odgrywa znaczącą rolę wśród czynników , które decydują o przyszłych osiągnięciach w dziedzinie muzyki.

Jako podsumowanie projektu zaplanowany został występ artystyczny umożliwiający prezentacje zdobytych umiejętności na deskach Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy oraz nagranie materiału demo z opracowywanym na zajęciach materiałem.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Zadania i cele zajęć.

 • Rozwijanie zamiłowania do śpiewu i pogłębiania muzycznych umiejętności,
 • Śpiew wraz z ćwiczeniami głosu i słuchu służący budzeniu przeżyć estetycznych oraz rozwojowi muzykalności.
 • Śpiewanie określonego repertuaru, piosenek, śpiewanek ze słuchu oraz z wykorzystaniem nut.
 • Wykonywanie prostych faktur homofonicznych i polifonicznych kompozycji wokalnych.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej i umiejętności muzycznych;
 • Kształcenie poczucia rytmu, uwrażliwienie na dynamikę, tempo, artykulację.
 • Rozwijanie słuchu wysokościowego barwowego i harmonicznego.
 • Praca nad rozwojem techniki oddychania
 • Rozwijanie pojemności oddechowej
 • Opanowanie filowania głosu ( zmiany dynamiki)
 • Utrzymanie czystości intonacji
 • Usprawnianie ruchliwości głosu
 • Poszerzanie skali głosu
 • Śpiew w dwugłosie
 • Praca nad barwą głosu
 • Praca nad intonacją
 • Łagodzenie krzykliwości w czasie śpiewu
 • Działania muzyczno – ruchowe
 • Tworzenie prostych układów choreograficznych
 • Koordynacja swoich ruchów z ruchami zespołu, umiejętność koncentracji
 • Kształcenie pozytywnych motywacji do przezwyciężania trudności związanych z opanowaniem powierzonego dzieciom zadania poprzez wyzwalanie inwencji i ekspresji twórczej
 • Rozwijanie poczucia więzi grupowej poprzez wspólne emocjonalne przeżycie piosenk i wspólną odpowiedzialność za ostateczny kształt artystyczny utworu.

Efektem zaplanowanych działań będzie udział w konkursach i festiwalach utrwalenie przyswojonego materiału na płycie CD, oraz występ na koncercie podsumowującym prace na zajęciach . Zdjęcia z poszczególnych wydarzeń oraz nagrania demo tak jak w ubiegłym roku udostępniane będą na bieżąco na szkolnym facebooku.

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Małgorzata Malczewska