Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Alfa, Leonii i Tytusa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

,, Kto ty jesteś…'' detektywi historii

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym od 9 stycznia  do  12 czerwca 2018.

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki - 15 uczniów

uczestnicy spoza macierzystej placówki – ----

Opis merytoryczny projektu

Projekt jest skierowany do uczniów klas I – VII. Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach wiekowych

I Grupa klasy I – III

II Grupa – klasy IV – VII

Uczniowie poznają historię Drzewicy i okolicy na tle historii Polski. Nabywanie wiadomości będzie wzbogacone rajdami, wycieczkami,  spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Zajęcia historyczne będą łączone z zajęciami artystycznymi co sprawi, że będą one ciekawe i przystępne dla młodego odbiorcy.

Uczestnicy projektu poznają historie Drzewicy i okolicy, co ma służy wyrabianiu w nich postawy lokalnego patrioty.

W czasach , kiedy rozszerzyły się granic młodzi ludzi mają możliwość podróżowania po Europie i świcie, bardzo ważne jest zatem kształtowanie w młodym pokoleniu poczucie tożsamości narodowej lokalnej.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

- Zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku regionu.

- Kształcenie postaw patriotycznych, świadomości regionalnej i narodowej.

- Pobudzenie zainteresowań młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości, gminy i regionu.

- Rozwijanie różnych form twórczości z zakresu plastyki, fotografii, muzyki, dziennikarstwa.

- Przygotowanie wystawy fotograficznej ,,100 lat wolnej Ojczyzny- moja miejscowość, moja gmina’’.

Projekt ma być bodźcem dla uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska, w którym żyją. Wyrabiać poczucie wartości i identyfikacji z historią  ziemi, na której dorastają, a  pozytywne zmiany zachodzące w środowisku lokalnym i gminnym są powodem do dumy.

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1. Barbara Kaszuba
  2. Irena Maroszczyk