Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Ty też możesz ratować życie!!! – warsztaty

Ty też możesz ratować życie!!! – warsztaty

 

Termin realizacji projektu: od styczna do czerwca 2017 roku                                                                                           

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo):

  • uczestnicy z danej placówki  7-12 osób
  • uczestnicy spoza macierzystej placówki:

-        szkoła podstawowa 60 osób, przedszkole 20- 30 osób,

-        ZSP 20 osób, Warsztaty Terapii Zajęciowej- 5-10 osób,

-        Stowarzyszenie „Ofiarna dłoń” 5-10 osób 

Opis merytoryczny projektu:

Projekt szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy opracowany został z myślą o grupie osób która napotkać może sytuacje, w których potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pomocy drugiemu. Nigdy nie wiadomo, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Zawsze  ktoś może nagle zachorować. Dobrze w takich przypadkach zachować zimną krew i podjąć natychmiast konkretne działania ratownicze. Niezmiernie ważne znaczenie w ratowaniu poszkodowanych mają właśnie osoby przygodne.                           

Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty udzielania pomocy. Warto znać podstawowe zasady działania podczas wypadków,  które napotykamy w życiu codziennym. Program ten ma za zadanie przygotować osoby do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy ludzi. Zajęcia z tego programu mają uwrażliwić człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Mają również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania  w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego. 

Adresatami programu będą osoby dorosłe, dzieci, także uczniowie zamieszkujący na wsi, którzy ze względu na prace w gospodarstwach domowych i na polach, są bardziej narażeni na wiele niebezpieczeństw. Pierwsza pomoc może uratować życie i zmniejszyć cierpienie, ale tylko wtedy, gdy odpowiednio ją wykonamy. Często niestety jest tak, że szkoląc potencjalnych ratowników niemedycznych, prowadzi się ćwiczenia na typowym fantomie osoby dorosłej, pomijając różnice w RKO u niemowląt i małych dzieci. Według nas jest to dość istotny szczegół, dlatego też chcielibyśmy zwrócić na to swoją uwagę. Każdy z nas może stanąć przed koniecznością udzielenia pierwszej pomocy a mało kto wie, jak się za to zabrać. 

 

Więc do dzieła! 

Jesteśmy grupą gimnazjalistów, którzy mają zamiar wyruszyć na ulice naszego miasta po to, aby uświadomić ludziom, jak ważne jest natychmiastowe zareagowanie w sytuacji zagrożenia życia oraz  nauczyć ich podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

Propagowanie wśród ludzi zasad udzielania pierwszej pomocy, przekraczanie własnych oporów i lęków w zakresie pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach lub potrzebującym pomocy.

  • wykształcenie wśród ludzi właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego
  • nabycie pewności siebie w działaniach ratowniczych
  • nauka praktyczna podstaw resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz większa świadomość społeczeństwa w w/w temacie
  • zwiększenie poziomu zainteresowania pierwszą pomocą przedmedyczną oraz świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych wśród uczniów
  • integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym
  • stworzenie bazy edukacyjnej w postaci filmiku, pomocy dydaktycznych (wyposażenie apteczki)

Projekt ma przede wszystkim na celu kształtowanie praktycznych umiejętności  i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu, ma za zadanie przygotować osoby do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym.

Elementem unikatowym jest wyjście młodzieży do środowiska lokalnego z ofertą systematycznych szkoleń. Dodatkowym atutem, raczej nie spotykanym na szkoleniach, jest wykorzystanie  fantomów, symulujących poszkodowaną rodzinę (dorosłego, dziecko), co pozwala dowiedzieć się a nawet przećwiczyć, jakie są różnice w resuscytacji  dzieci i dorosłych - zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Poza tym forma zdobywania wiedzy jest dla samych uczniów o wiele ciekawsza od zwykłej lekcji. Projekt z całą pewnością będzie inspirował młodzież, jako osoby szkolące innych, do szerszego zdobywania wiedzy w danej tematyce. Przede wszystkim działania te będą pożyteczne dla społeczności lokalnej.                    

Dodatkowym elementem unikatowym będzie możliwość wykorzystania filmików w innych grupach w celach szkoleniowych. Filmiki będą dostępne wśród wolontariuszy projektu również na płytach, co przyczyni się do rozpowszechnienia zasad udzielania pierwszej pomocy w jeszcze szerszym gronie

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1. Joanna Pałgan.