Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

"W poszukiwaniu prawdy o człowieku”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym od styczeń 2018 do kwiecień 2018r.

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki - 10 uczniów

Opis merytoryczny projektu

Głównym celem projektu jest rozwijanie potencjału uczniów zdolnych i ich promowanie.

Celem projektu jest również zainteresowanie uczniów filozofią jako „umiłowaniem mądrości” i przybliżenie młodzieży wiedzy o człowieku w perspektywie filozofii klasycznej: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, stoików, epikurejczyków, św. Tomasza, św. Augustyna- w myśl hasła przewodniego konkursu -W poszukiwaniu prawdy o człowieku” oraz upowszechnienie filozoficznego przesłania Jana Pawła II i jego encykliki „Fides et ratio”.

Zajęcia adresowane są do uczniów oddziałów gimnazjalnych i mają na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań naukami humanistycznymi oraz integrację z rówieśnikami.

To również doskonała motywacja dla dzieci z małego środowiska, służy wyrównywaniu szans i uczy zdrowej rywalizacji na polu intelektualnym.

Pragnę zachęcić młodzież do samodyscypliny na polu naukowym, samodoskonalenia i uwierzenia we własne możliwości.

Najważniejszym celem powyższego projektu będzie zakwalifikowanie się i uczestnictwo uczniów w II i III etapie konkursu w Łodzi.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych - poznanie filozofii jako „umiłowania mądrości” i znajomość filozofii klasycznej: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, stoików, epikurejczyków, św. Tomasza, św. Augustyna.

2. Tworzenie samodzielnej wypowiedzi pisemnej lub ustnej (zgodnej z wybranym lub wylosowanym tematem).

3. Wykorzystywanie w wypowiedziach pisemnych i ustnych znajomości dzieł filozoficznych lub ich fragmentów wskazanych w regulaminie.

4. Posługiwanie się poprawnym językiem, dostosowanym do sytuacji komunikatywnej.

5. Analizowanie tekstu filozoficznego i ćwiczenie logicznego myślenia.

 

Efekty:

1. Promocja szkoły na tle środowiska lokalnego.

2. Zdobycie przez ucznia tytułu finalisty lub laureata Konkursu Łódzkiego Kuratora Oświaty.

3. Wykroczenie poza podstawę programową – poznanie tematyki wykraczającej poza treści podstawy programowej dla oddziałów gimnazjalnych.

4. Dowartościowanie uczniów i zwalczenie tremy towarzyszącej publicznym wystąpieniom.

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1. Agnieszka Bogatek