Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Z kogucikiem i pyzą przez ziemię opoczyńską – sztuka ludowa i kulinarna naszego regionu

Warsztaty: Z kogucikiem i pyzą przez ziemię opoczyńską – sztuka ludowa i kulinarna naszego regionu

 

Termin realizacji projektu: od stycznia do maja 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo):

 • uczestnicy z danej placówki: 10 osób

Opis merytoryczny projektu:

Warsztaty 44 godz. przeznaczone są dla 10 uczniów z klas I-III. Jako nauczyciele bogatego w tradycje opoczyńskiego regionu chcielibyśmy rozbudzić w uczniach klas młodszych zainteresowanie sprawami swojej miejscowości, zapoznać ich z elementami historii, kultury, sztuki ludowej i regionalnymi potrawami. Wiedza i umiejętności, które uczeń nabędzie w trakcie realizacji programu, uświadomią mu potrzeby środowiska oraz ukształtują poczucie przynależności do niego. Warsztaty pozalekcyjne oprócz tego mają między innymi rozwijać zainteresowania i uczyć dzieci umiejętności zagospodarowania czasu wolnego. Wspólne przyrządzanie regionalnych potraw zintegruje nie tylko uczniów, ale przyczyni się do zachowania tradycji naszej małej ojczyzny.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cel:

 • kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą ojczyzną” przez poznanie sztuki ludowej i wytwarzanie regionalnych potraw. 

 Efekty:

 • pobudzenie zainteresowania dzieci historią i kulturą własnego środowiska;
 • kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji;
 • rozwój wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach plastycznych;
 • zainteresowanie dziecka sztuką kulinarną;
 • aktywne spędzanie czasu wolnego;
 • tworzenie koleżeńskiej, pełnej radości atmosfery w grupie; 
 • wdrażanie do wspólnej zabawy i pracy.

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Joanna Matysiak
 2. Maria Barul